Skip to content Skip to navigation
Powiat BolesławieckiBiuletyn Informacji Publicznej W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES!!!. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki Więcej informacj  Klauzula RODO

„Pierwszy krok” czyli cyfrowe rozwiązania w kształceniu zawodowym uczniów Powiatu Bolesławieckiego

...

Beneficjent Powiat Bolesławiecki

Partner Syntea S.A.

Wartość projektu 5 650 808,11 zł

Wartość dofinansowania 4 431 318,11 zł

Początek projektu 1 lutego 2024

Koniec projektu 30 czerwca 2026

Cel projektu

Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w 5 szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, dla których organem prowadzącym, jest Powiat Bolesławiecki. Cel zostanie osiągnięty przez realizację dodatkowych zajęć i szkoleń dla 450 uczniów szkół zawodowych, szkoleń podnoszących umiejętności zawodowe 62 nauczycieli, staże uczniowskie dla 225 uczniów oraz doposażenie pracowni z 5 szkół biorących udział w projekcie.

Działania realizowane w ramach projektu

•   Indywidualne doradztwo zawodowe oraz warsztaty grupowe z elementami rozwijania zielonych kompetencji dla uczniów

•   Organizacja i realizacja dodatkowych zajęć wyrównawczych/ rozwijających w szkołach

•   Wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych kwalifikacji zawodowych

•   Doskonalenie zawodowe nauczycieli i kadry zarządzającej

•   Realizacja staży uczniowskie

•   Rozwój umiejętności uczniów poprzez doposażenie pracowni

Grupa docelowa

450 uczniów i 62 nauczycieli z 5 szkół prowadzących kształcenie zawodowe biorących udział w projekcie.

•   Zespół Szkół Mechanicznych – 57 uczniów, 7 nauczycieli

•   Zespół Szkół Budowlanych – 122 uczniów, 12 nauczycieli

•   Zespół Szkół Elektronicznych – 117 uczniów, 6 nauczycieli

•   Zespół Szkół Handlowych i Usługowych – 100 uczniów, 31 nauczycieli

•   Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych – 54 uczniów, 6 nauczycieli

W projekcie zostaną osiągnięte następujące rezultaty

•   445 osób uzyska kwalifikacje po opuszczeniu programu

•   383 uczniów uzyska kwalifikacje po opuszczeniu programu

•   62 przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty uzyska kwalifikacje po opuszczeniu programu

Projekt „Pierwszy krok” czyli cyfrowe rozwiązania w kształceniu zawodowym uczniów Powiatu Bolesławieckiego realizowany w ramach

Priorytetu 8 „Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku”,

Działania nr FEDS.08.01 „Dostęp do edukacji”,

Życzymy powodzenia.

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu    jak dbać o miłość      program edukacyjny wybierz życie