4FW
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 wos Ja 304 chem Pi 101 mat Bu 204 geog Ga 303 wf-1/2 Ma sg1
wf-2/2 #w4T sg2
2 8:50- 9:35 mat Bu 204 wf-1/2 Ma sg1
wf-2/2 #w4T sg2
p_P-multi-f Mt 201
t_lecz-w Kl 1
ang-1/2 Ge 113
ang-2/2 #a4T 10
niem-1/2 Rz 203
wf-2/2 #w4T sg3
3 9:45-10:30 t_t-multi-f Mt 201
p_profil-w Kw 101
p_P-multi-f Mt 201
p_profil-w Kw 1
hist Ja 304 ang-1/2 Ge 113
ang-2/2 #a4T 10
mat Bu 204
4 10:35-11:20 mat Bu 204 t_t-multi-f Mt 201
p_profil-w Kw 1
t_t-multi-f Mt 201
t_lecz-w Kl 1
wf-1/2 Ma sg2
niem-2/2 #n4T 101
R-geog-f Ga 303
t_diagn-w Kl 1
5 11:35-12:20 relig Bi 012 chem Pi 304 ang-1/2 Ge 113
ang-2/2 #a4T 1
p_P-multi-f Mt 201
p_profil-w Kw 1
R-geog-f Ga 303
p_diagnos-w Kl 1
6 12:25-13:10 relig Bi 012 biol Ig 102 p_P-multi-f Mt 201
R-biol-w Ig 102
pol Or 301 p_P-multi-f Mt 201
p_diagnos-w Kl 1
7 13:20-14:05 pol Or 301 gw Ig 102 t_t-multi-f Mt 201
t_N-wet-w Ła 012
t_t-multi-f Mt 201
p_profil-w Kw 1
p_P-multi-f Mt 201
p_diagnos-w Kl 1
8 14:10-14:55 niem-1/2 Rz 203
niem-2/2 #n4T 101
t_t-multi-f Mt 201
R-biol-w Ig 102
pol Or 301   t_t-multi-f Mt 201
t_lecz-w Kl 1
Obowiązuje od: 29 kwietnia 2024 r.
Drukuj plan
wygenerowano 26.04.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum