1F
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 hist Kn 302 p_T-foto-f1 Mt 201 p_T-foto-f2 Mj 017 p_T-foto-f1 Mt 201 p_T-foto-f2 Mj 017
2 8:50- 9:35 niem-1/2 Rz 203
niem-2/2 #n1T 113
pol Um 301 R-geog Js 101 ang-1/2 Ir 308
wf-2/2 #w1T sg1
wf-1/2 Sf sg1
wf-2/2 #w1T sg3
3 9:45-10:30 t_procesy Mj 10 t_procesy Mj 10 wf-1/2 Sf sg1
niem-2/2 #n1T 113
hist Kn 103 wf-1/2 Sf sg1
wf-2/2 #w1T sg3
4 10:35-11:20 p_T-foto-f1 Mt 201
p_T-foto-f2 Mj 017
t_procesy Mj 10 pol Um 204 biol Kr 301 p_T-foto-f1 Mt 201
p_T-foto-f2 Mj 017
5 11:35-12:20 relig Bi 012 t_urządz Mj 10 pol Um 204 ang-1/2 Ir 308
inf-2/2 #i1T 108
t_urządz Mj 10
6 12:25-13:10 relig Bi 012 hit Ja 304 p_T-foto-f1 Mt 201
p_T-foto-f2 Mj 017
fiz Ku 10 mat Ho 204
7 13:20-14:05 geog Js 203 gw Św 204 p_T-foto-f1 Mt 201
p_T-foto-f2 Mj 017
filoz Zi 204 fiz Ku 10
8 14:10-14:55 mat Ho 204 edb Św 204 inf-1/2 Pm 108 niem-1/2 Rz 203
ang-2/2 #a1T 101
ang-2/2 #a1T 301
Obowiązuje od: 1 maja 2023
Drukuj plan
wygenerowano 05.05.2023
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum