Skip to content Skip to navigation

W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES!!!. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki Więcej informacj  Klauzula RODO

tel. 7322825    e-mail: zshiu@pro.onet.pl

Kierunki kształcenia w roku szkolnym 2019/2020

dziennik  classroom  platforma edukacyjna  plan lekcji
 

Oferta edukacyjna szkoły ponadpodstawowej dla młodzieży na rok szkolny 2020/2021

Zespół Szkół Handlowych i Usługowych im. Jana Kochanowskiego, 59-700 Bolesławiec, ul. Zgorzelecka 18

Technikum nr 5

Nazwa oddziału / zawód Planowane oznaczenie oddziału Oznaczenie i nazwy kawalifikacji w ramach zawodu Liczba oddziałów planowana w roku szkolnym 2020/2021 Liczba
miejsc w
oddziale
technik fotografii i multimediów 1F

AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu,
AUD.05. Realizacja projektów graficznych i multimedialnych

0,5 16
technik logistyk 1L SPL.01. Obsługa magazynów,
SPL.04. Organizacja transportu
1 32
technik weterynarii 1W ROL.11. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt,
ROL.12. Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych
0,5 16

Branżowa Szkoła I​ Stopnia nr 5

oddziału / zawód Planowane oznaczenie oddziału Oznaczenie i nazwy kawalifikacji w ramach zawodu Liczba oddziałów planowana w roku szkolnym 2020/2021 Liczba
miejsc w
oddziale
wielozawodowa 1c

wielozawodowa

 
1 32

 

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

 

15 czerwca -10lipca Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
23 czerwca - 7 lipca Sprawdziany uzdolnień kierunkowych, kompetencji językowych, próby sprawności fizycznej
26 czerwca -10 lipca Dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
31 lipca - 4 sierpnia Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty
12 sierpnia Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
13-18 sierpnia Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły
19 sierpnia Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

 

 

Załączniki: 
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu    jak dbać o miłość      program edukacyjny wybierz życie