ZAPRASZAMY...

Zawód z przyszłością!

ZAPRASZAMY...

Zawód z przyszłością!

ZAPRASZAMY...

Zawód z przyszłością!

ZAPRASZAMY...

Zawód z przyszłością!

ZAPRASZAMY...

Zawód z przyszłością!

Dnia 4.11.2015 odbył‚ się™ w naszej szkole konkurs ortograficzny przygotowany przez panią… Mał‚gorzatę™ Orzoł‚ i Joannę™ Krzyżostaniak. Wzi곂o w nim udział 38 uczniów z klas I, II, III, IV technikum logistycznego, weterynaryjnego, handlowego i fototechnicznego. Uczestnicy konkursu zmierzyli się™ z niezwykle trudnym tekstem sprawdzają…cym umiejętność posł‚ugiwania się™ ję™zykiem ojczystym.

Mistrzami mowy polskiej okazali się™:

  • Nicola Wydmuch z klasy IVHW (miejsce pierwsze)
  • Sylwester Bogusz z klasy IVLA, Gabriela Horochowska z klasy II FH (miejsce drugie)
  • Natalia Chrobot z klasy II L, Anna Burdzy III LA (miejsce trzecie)
  • Zuzanna Krawczyk z klasy II W (wyróżnienie)

Zwyci꿙com serdecznie gratulujemy!

W dniu 29.10.2015 r. Samorząd Uczniowski uczcił‚ anglosaskie Ś›wię™to Halloween, organizują…c imprezę™ dla wszystkich uczniów. Podczas imprezy uczniowie zaprezentowali: przebranie na Hallweenn, przebranie Ś›wię™tego, najzabawniejsze dynie, wykonywali origami na czas. Ponadto przygotowali historie o tym Ś›wię™cie. Najlepiej zaprezentowała się i wygrał‚a klasa II L. 

Serdecznie gratulujemy!

21 października 2015 r., uczniowie klas trzecich technikum logistycznego uczestniczyli w zaję™ciach praktycznych prowadzonych przez panią dr inż. Izabelę™ Dziaduch, pracownika naukowyego Mię™dzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocł‚awiu

W bieżącym roku szkolnym został wybrany  Samorzą…d Uczniowski  w następującym składzie

  • przewodniczą…ca - Aleksandra Turecka
  • zastę™pcy - Martyna Orł‚owska, Sara Ɔwik

Magdalena Słabicka 

uczennica Technikum Logistycznego, 
za wybitne wyniki w nauce w roku szkolnym 2014/2015 (ś›rednia ocen 5,36)
otrzymał‚a Stypendium Starosty Bolesł‚awieckiego

 

 

 

FOTOTECHNIK